[Pomoce dla graczy]

Można wprowadzić ustawienia przydatnych funkcji podczas gry.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[Celownik]

Włączenie celownika krzyżykowego (krzyżyka) na środku ekranu.

[Wył.]: wyłącza celownik krzyżykowy.

[Kursor 1] do [Kursor 8]: wybór żądanego kształtu do wyświetlenia spośród 8 typów.


[Timery]

Ustawienie timera, aby wskazać pozostały czas gry.

[Wył.]: wyłącza timer.

[10:00] do [60:00]: włącza timer z ustawionym czasem.


[Licznik klatek/sekundę]

Wyświetlenie liczby klatek na sekundę w czasie rzeczywistym.

[Wył.]: nie wyświetla liczby klatek.

[Wł.]: wyświetla liczbę klatek.


[Adaptive-Sync/VRR]

Synchronizacja częstotliwości odświeżania tego monitora z liczbą klatek wideo. Po włączeniu, możesz tłumić zacinanie się (opóźnianie) i szarpanie (migotanie) ekranu podczas gry.

[Wył.]: wyłącza tę funkcję.

[Wł.]: włącza funkcję Adaptive-Sync/VRR.


[Czas reakcji]

Zmiana szybkości reakcji ekranu.

Ustaw zgodnie z szybkością ruchu obrazu.

[Standardowy]: normalna szybkość reakcji

[Krótki]: nieznacznie zwiększa szybkość reakcji panelu LCD.

[Krótszy]: zwiększa szybkość reakcji panelu LCD.


[Korektor czerni]

Poprawa widoczność w ciemnych obszarach ekranu.

[0] do [3]: im większa wartość, tym lepsza widoczność ciemnych obszarów.