Korzystanie z joysticka

Joysticka można użyć do regulacji głośności, regulacji jasności, wyboru wejścia i różnych ustawień poprzez wyświetlenie menu.

Ilustracja przedstawiająca lokalizację joysticka

Regulowanie głośności

Gdy menu nie wyświetla się, przesuń joystick z tyłu monitora w lewo lub w prawo.

Pojawi się ekran regulacji głośności, gdzie można wykonać następujące operacje.

 • Patrząc z przodu, przesuń go w prawo (strona występu), aby zwiększyć głośność, lub w lewo, aby zmniejszyć głośność.
 • Przesuń joystick w dół, aby wyciszyć dźwięk.
 • Przesunięcie joysticka w górę, gdy wyświetla się ekran wyciszenia, spowoduje anulowanie wyciszenia i powrót ekranu regulacji głośności.
 • Ekran regulacji głośności znika po naciśnięciu joysticka, gdy ekran jest wyświetlany lub przez chwilę nie jest wykonywana żadna operacja.

Wskazówka

 • Głośność gniazda słuchawek i głośność wbudowanego głośnika można ustawić osobno.

Regulacja jasności ekranu

Gdy menu nie wyświetla się, przesuń joystick z tyłu monitora w górę lub w dół.

Pojawi się ekran regulacji jasności, gdzie można wykonać następujące operacje.

 • Przesuń go w górę lub w prawo, aby rozjaśnić ekran, lub w dół lub w lewo, aby przyciemnić ekran.
 • Ekran regulacji jasności znika po naciśnięciu joysticka, gdy ekran jest wyświetlany lub przez chwilę nie jest wykonywana żadna operacja.

Wyświetlenie menu

Gdy menu nie wyświetla się, naciśnij joystick z tyłu monitora.

Menu wyświetli się i można dokonać wyboru wejścia i różnych ustawień, przesuwając joystick w górę, w dół, w lewo i w prawo.

Ilustracja przedstawiająca wyświetlane menu

 1. Wybierz wejście.

 2. Wyreguluj jakość obrazu.

 3. Wprowadź ustawienia związane z tym monitorem.

 4. Wprowadź ustawienia przydatnych funkcji podczas gry.

Wyłączenie menu

Przesuń joystick kilkakrotnie w lewo.