[Koncentrator USB]

Można dokonać ustawień związanych z przełącznikiem KVM i zasilaniem USB.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[Przełącznik KVM 1]/[Przełącznik KVM 2]

Po podłączeniu 2 urządzeń zewnętrznych, takich jak komputer lub konsola do gier, można użyć urządzenia USB podłączonego do monitora do sterowania jednym z wybranych urządzeń zewnętrznych.

[Przełącznik KVM 1] jest powiązany z gniazdem USB-C do przesyłania danych, a [Przełącznik KVM 2] z gniazdem USB-B do przesyłania danych.

[Synchronizacja HDMI 1]: łączy sygnał wejściowy wideo HDMI 1 z przesyłaniem danych USB.

[Synchronizacja HDMI 2]: łączy sygnał wejściowy wideo HDMI 2 z przesyłaniem danych USB.

[Synchronizacja DP]: łączy sygnał wejściowy wideo DP z przesyłaniem danych USB.

[Synchronizacja USB-C]: łączy sygnał wejściowy wideo USB-C z przesyłaniem danych USB.

[Synchronizacja wył.]: nie łączy.


[Ładowanie USB (wył.)]

Ustawienie, czy ładować urządzenie podłączone do złącza USB, gdy monitor znajduje się w trybie czuwania.

[Wył.]: nie ładuje podczas czuwania.

[Wł.]: ładuje podczas czuwania.

Uwaga

  • W przypadku zasilania USB, wymagane są gniazda USB-B i USB-C do przesyłania danych.
  • Podczas aktualizacji oprogramowania monitora, podłącz komputer z oprogramowaniem konfiguracyjnym zainstalowanym na tym monitorze przez USB i ustaw prawidłowo [Przełącznik KVM 1]/[Przełącznik KVM 2].