[Dźwięk]

Można wyregulować głośność.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[Dźwięk]

[0] do [100]: im wyższa wartość, tym większy poziom głośności.

Wskazówka

  • Gdy menu nie wyświetla się na ekranie, można regulować głośność, przesuwając joystick w lewo i w prawo.