Korzystanie z oprogramowania konfiguracyjnego (Windows)

Korzystając z oprogramowania, możesz dokonać różnych ustawień tego monitora ze swojego komputera.
Oprogramowanie można pobrać z poniższych stron internetowych obsługi klienta.