[Personalizuj]

Można dokonać ustawień diody LED zasilania i tylnej diody LED.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[LED przyc. zasilania]

Można wyłączyć diodę LED zasilania, nawet jeśli monitor jest włączony.

[Wł.]: włącza diodę LED zasilania.

[Wył.]: wyłącza diodę LED zasilania.


[Tylne podświetlenie]

Można wyłączyć tylną diodę LED lub zmienić kolor podświetlenia, nawet jeśli monitor jest włączony.

[Czarny (Wył.)]: wyłącza diodę LED.

[Fioletowy]/[Magenta]/[Czerwony magenta]/[Czerwony]/[Pomarańczowy]/[Żółty]/[Zielono-żółty]/[Zielony]/[Zielono-cyjanowy]/[Błękitny]/[Niebiesko-cyjanowy]/[Niebieski]/[Biały]: włącza się w ustawionym kolorze.