Korzystanie z menu

Na ekranie menu ustawień można dokonać różnych ustawień tego monitora.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora.

    Wyświetli się menu.

  2. Przesuń joystick w górę, w dół, w lewo i w prawo.

    Wyświetli się ekran menu ustawień.

  3. Wybierz żądane ustawienie za pomocą joysticka, wybierz wartość ustawienia, a następnie naciśnij go.

Wyłączenie ekranu menu ustawień

Ekran menu ustawień wyłączy się automatycznie, jeśli przez chwilę nie zostanie wykonana żadna operacja.
Aby wyłączyć ekran menu ustawień, przesuń joystick kilkakrotnie w lewo.