Konfigurowanie monitora

Informacje na temat konfiguracji i podłączenia monitora można znaleźć w Przewodniku ustawień.
Można go także pobrać z poniższych stron internetowych obsługi klienta.