Opmerkingen over microSD-kaarten

 • Gebruik een microSD-kaart die is geformatteerd op de Walkman. Sony geeft geen garantie op de werking van andere microSD-kaarten.
 • Sony geeft geen garantie op alle bewerkingen voor microSD-kaarten die worden gebruikt op verschillende apparaten.
 • Bij het formatteren van een microSD-kaart worden alle gegevens op de microSD-kaart verwijderd. Maak van tevoren een reservekopie.
 • Laat een microSD-kaart niet achter binnen het bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen de microSD-kaart per ongeluk inslikken.
 • Ontkoppel de microSD-kaart ([Mount/Unmount SD Card]) van de Walkman voordat u een microSD-kaart verwijdert. Anders werkt de Walkman mogelijk niet correct.
 • Sony geeft geen garantie op de werking van alle soorten compatibele microSD-kaarten met de Walkman.
 • Gegevens zijn in de volgende situaties beschadigd.
  • Wanneer een microSD-kaart wordt verwijderd tijdens een lees- of schrijfbewerking.
  • Wanneer de Walkman wordt uitgeschakeld tijdens een lees- of schrijfbewerking.
  • Wanneer een microSD-kaart wordt gebruikt op een locatie waar statische elektriciteit of elektrische ruis aanwezig is.
 • Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan de opgeslagen gegevens. Sony beveelt u aan regelmatig een back-up van belangrijke gegevens op te slaan.
 • Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u omgaat met microSD-kaarten.
  • Oefen niet te veel kracht op een microSD-kaart uit.
  • Buig een microSD-kaart niet.
  • Laat een microSD-kaart niet vallen.
  • Haal een microSD-kaart niet uit elkaar.
  • Een microSD-kaart mag niet worden gewijzigd.
  • Stel een microSD-kaart niet bloot aan water.
  • Laat een microSD-kaart niet in het hete interieur van een auto achter.
  • Laat een microSD-kaart niet achter in direct zonlicht.
  • Laat een microSD-kaart niet achter in de buurt van een kachel.
  • Laat een microSD-kaart niet achter op een vochtige plaats.
  • Laat een microSD-kaart niet achter op een locatie waar zich corrosieve stoffen bevinden.
 • Neem de volgende waarschuwingen in acht met betrekking tot de microSD-kaartsleuf.
  • Plaats microSD-kaarten in de juiste richting in de microSD-kaartsleuf.
  • Plaats geen ander object dan een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.