Overdracht van inhoud van een Windows-computer met behulp van Music Center for PC

U kunt inhoud die is opgeslagen op een Windows-computer naar de Walkman overzetten via Music Center for PC.

 1. Gebruik een computer waarop Music Center for PC is geïnstalleerd.
 2. Start Music Center for PC.
 3. Sluit uw Walkman aan op uw computer via USB.

 4. Klik op in de linkerbenedenhoek van Music Center for PC om de lijst van de inhoud op de Walkman te openen.

  Materiaal overzetten naar de microSD-kaart in de Walkman:
  Selecteer de microSD-kaart uit het apparaatkeuzemenu. Het apparaatkeuzemenu bevindt zich boven de lijst met inhoud op de Walkman.

 5. Selecteer [Muziekbibliotheek] om de lijst met inhoud op Music Center for PC te openen.
 6. Selecteer albums of nummers die u wilt overzetten.
 7. Klik op om over te zetten.

Zie voor meer informatie over de procedure [Gebruiksaanwijzing] op de supportwebsite Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Opmerking

 • Ontkoppel niet de USB-kabel tijdens de gegevensoverdracht. Anders kunnen de gegevens worden beschadigd.
 • Overgezette nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van het auteursrecht vereist.
 • Op de Walkman kunt u geen gegevens uitwisselen tussen het Walkman-geheugen en een microSD-kaart.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.