Sneltoetsen van het deelvenster snelle instelling gebruiken

Sneltoetsen voor sommige functies zijn beschikbaar in het deelvenster snelle instelling.

U kunt bepaalde functies direct activeren zonder te hoeven schuiven in het menu [Settings].

  1. Tik op en vervolgens op [Settings].
  2. Tik op de sneltoets voor de gewenste functie.

Beschikbare functies

Sneltoets Functie
Tik op de knop om de helderheid van het scherm aan te passen. U kunt een waarde van 1 tot en met 100 selecteren.
Tik op de knop om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.
Als de Bluetooth-functie is ingeschakeld, maakt de Walkman automatisch verbinding met het apparaat dat het laatst was aangesloten.
(*1) Tik op de knop om de Bluetooth-afstandsbedieningsfunctie in of uit te schakelen.

*1 Deze functie is alleen beschikbaar op modellen verkocht in bepaalde landen of gebieden.

Opmerking

  • Koppel de Walkman en het Bluetooth-apparaat (audioapparaat of afstandsbediening) op voorhand.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.