Onopzettelijke bewerkingen voorkomen (HOLD)

U kunt de Walkman vergrendelen om te voorkomen dat per ongeluk knoppen worden bediend.

 1. Schuif de schakelaar ().
  De HOLD-functie wordt ingeschakeld. U kunt de knoppen op de Walkman of het aanraakscherm niet bedienen. Alleen de knop () is actief en u kunt hiermee de volgende bewerkingen uitvoeren.
  • Het scherm in- en uitschakelen.
  • De Walkman inschakelen (2 seconden).
  • De Walkman opnieuw opstarten (8 seconden).

Om de werking van het scherm in te schakelen

U kunt de werking van het touchscreen inschakelen terwijl de HOLD-functie actief is.

 1. Tik op de menu-items in de volgende volgorde.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

 2. Tik op [Disable touch panel when the HOLD switch is on] om een vinkje te verwijderen.

  Als u onopzettelijke aanraakschermbewerkingen wilt voorkomen, voegt u opnieuw een vinkje toe.

Hint

 • Schuif de schakelaar () in de tegenovergestelde richting van de pijl om de HOLD-functie uit te schakelen.
 • Terwijl de HOLD-functie actief is, knippert wanneer u een knop bedient.
 • Wanneer de HOLD-functie is ingeschakeld, kunt u de Walkman niet uitschakelen. Schakel de HOLD-functie uit.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.