De Walkman in- en uitschakelen

 1. Houd de knop () 2 seconden ingedrukt totdat de Walkman wordt ingeschakeld.

  Wanneer u de Walkman voor de eerste keer inschakelt, wordt de initiële installatiewizard gestart. Volg de instructies op het scherm.

  U kunt de volgende items instellen tijdens de initiële installatie.

  • Taal
  • Datum en tijd

Uitschakelen van de Walkman

Houd de knop () 2 seconden ingedrukt terwijl het scherm is ingeschakeld.

Volg de instructies op het scherm om de Walkman uit te schakelen.

Schakel de HOLD-functie uit als deze is ingeschakeld.

Hint

 • Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld als u de Walkman een bepaalde periode niet gebruikt. Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op de toets ().
 • Om batterijvermogen te besparen, selecteert u [Auto Power Off]. De Walkman wordt automatisch uitgeschakeld.

  Tik op de menu-items in de volgende volgorde.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

Opmerking

 • Er wordt geen klok op de Walkman weergegeven. De klokinstelling wordt gebruikt voor gegevensbeheer.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.