Inhoud van de Walkman in Music Center for PC importeren

 1. Gebruik een computer waarop Music Center for PC is geïnstalleerd.
 2. Start Music Center for PC.
 3. Sluit uw Walkman aan op uw computer via USB.

 4. Klik op in de linkerbenedenhoek van Music Center for PC om de lijst van de inhoud op de Walkman te openen.

  Importeren van de inhoud van de microSD-kaart in de Walkman:
  Selecteer de microSD-kaart uit het apparaatkeuzemenu. Het apparaatkeuzemenu bevindt zich boven de lijst met inhoud op de Walkman.

 5. Selecteer in de lijst met inhoud op de Walkman, de inhoud die u wilt importeren naar Music Center for PC.
 6. Klik op in Music Center for PC.

Zie voor meer informatie over de procedure [Gebruiksaanwijzing] op de supportwebsite Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Opmerking

 • Ontkoppel niet de USB-kabel tijdens de gegevensoverdracht. Anders kunnen de gegevens worden beschadigd.
 • Geïmporteerde nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van het auteursrecht vereist.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.