Opmerkingen over het opladen van de batterij

 • De oplaadtijd is afhankelijk van de omstandigheden van het batterijgebruik.
 • Wanneer de batterij voldoende is opgeladen, maar de levensduur van de batterij is gedaald tot ongeveer de helft van de normale levensduur, is de batterij mogelijk versleten. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier of Sony Service Center.
 • De Walkman wordt mogelijk niet herkend door de computer in de volgende situaties.

  • Wanneer u de Walkman voor het eerst aansluit op de computer.
  • Wanneer de Walkman voor een lange periode niet is gebruikt.
   Laad de Walkman ongeveer 10 minuten op. De Walkman kan normaal gaan werken.
 • Wanneer de omgevingstemperatuur het aanbevolen bereik overschrijdt, wordt weergegeven op het scherm en wordt het opladen geforceerd gestopt. Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C .
 • De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen in volledig lege staat. Het exacte aantal keren kan hiervan afwijken, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
 • Als u slijtage van de batterij wilt voorkomen, laadt u de batterij ten minste eenmaal per 6 maanden op.
 • Opladen is niet gegarandeerd wanneer u gebruikmaakt van een zelfgebouwde of gewijzigde computer.
 • Opladen vanaf een USB-hub wordt alleen gegarandeerd wanneer u een USB-hub met een eigen stroomvoorziening en een geautoriseerd logo hebt.
 • Sluit geen Walkman voor een lange periode op een computer aan wanneer de computer niet is verbonden met een netvoeding. Anders loopt de batterij van de computer leeg.
 • Neem terwijl de Walkman is verbonden met een computer de volgende waarschuwingen in acht. Anders werkt de Walkmanmogelijk niet correct.

  • Zet de computer niet aan.
  • Start de computer niet opnieuw op.
  • Haal de computer niet uit de slaapstand.
  • Sluit de computer niet af.
 • Uw Walkman kan tijdens het opladen heet worden. Dit duidt niet op een storing.
 • De schaal van de batterij-indicator komt niet altijd exact overeen met het resterende batterijniveau. Gebruik de batterijaanduiding als richtlijn.
 • Wanneer u de Walkman oplaadt met een computer, mag u de USB-kabel niet verwijderen terwijl de overdracht van gegevens plaatsvindt. Als u de USB-kabel ontkoppelt, kunnen gegevens op de Walkman verloren gaan.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.