Werking volume in overeenstemming met Europese en Koreaanse richtlijnen

  • Voor Europese klanten
  • Voor Koreaanse klanten (modellen met bijgeleverde hoofdtelefoon)
Het alarm (pieptoon) en de waarschuwing [Check the volume level.] zijn bedoeld om uw oren te beschermen. Ze worden weergegeven wanneer u in eerste instantie het volume omhoog zet tot een schadelijk niveau. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door te tikken op [OK] in het waarschuwingsdialoogvenster.

Opmerking

  • U kunt het volume hoger zetten nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd.
  • Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing herhaald om de 20 uur vanaf het moment dat het volume boven het niveau is ingesteld dat schadelijk is voor uw oren. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.
  • Als u de Walkman uitschakelt nadat u een hoog volume hebt geselecteerd dat schade aan uw trommelvliezen kan toebrengen, zal het volume automatisch lager zijn wanneer u de Walkman de volgende keer inschakelt.
  • Het alarm wordt niet afgespeeld wanneer er een actieve Bluetooth-verbinding is.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.