[SensMe™ Channels] gebruiken

De functie [SensMe™ Channels] groepeert automatisch tracks op thema. U kunt nummers afspelen op basis van uw stemming, huidige activiteit, tijd van de dag enzovoort.

Om de functie [SensMe™ Channels] op de Walkman te gebruiken, moeten nummers worden geanalyseerd door Music Center for PCvoordat u de nummers overzet. Als u nummers wilt analyseren, activeert u de functie 12 TONE ANALYSIS in Music Center for PC. De nummers die naar Music Center for PC worden geïmporteerd, worden automatisch geanalyseerd en de resultaten worden ingesteld bij de nummers. Raadpleeg voor meer informatie over de werking de support-website Music Center for PC.

  1. Op het bibliotheekscherm tikt u op [SensMe™ Channels].

Hint

  • [SensMe™ Channels] kunnen worden gebruikt voor nummers die zijn overgezet uit toepassingen die de 12 TONE ANALYSIS-technologie (ontwikkeld door Sony) ondersteunen.
  • Wanneer u een kanaal opent met de [SensMe™ Channels]-functie of overschakelt naar een ander kanaal, wordt de track afgespeeld vanaf het meest melodieuze of ritmische gedeelte.
  • Nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Telkens wanneer u een kanaal selecteert, is de volgorde van afspelen verschillend.

Opmerking

  • De Walkman geeft alleen de kanalen weer die tracks bevatten.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.