De Walkman kan overgezet materiaal niet afspelen.

Probeer de volgende maatregelen toe te passen.

[Cannot play; file format is not supported.] wordt weergegeven op het scherm.

De Walkman speelt alleen inhoud in compatibele indelingen af (bitsnelheid enz.).

Voor meer informatie over ondersteunde indelingen raadpleegt u het gedeelte Specificaties van de [Helpgids] of de website van het model.

Zorg ervoor dat de Walkman de indeling ondersteunt van de inhoud die u probeert af te spelen.

Wanneer u het overgezette materiaal niet kunt vinden op de Walkman.

  • Inhoud kan worden overgedragen naar mappen of locaties waartoe de Walkman geen toegang heeft. Dit kan gebeuren wanneer u de inhoud sleept en neerzet met Windows Verkenner of MacFinder. Zet het materiaal in de juiste map of op de juiste locatie.
  • Wanneer u audiobestanden in MP4-formaat overzet, sleept u de inhoud naar de map [MUSIC] op de Walkman.
  • Als u een van de volgende bewerkingen op een computer hebt uitgevoerd, wordt de inhoud mogelijk niet herkend op de Walkman. In dit geval zet u de bestandsnaam of de bestandslocatie terug naar de oorspronkelijke naam of locatie.

    • U hebt de bestandsnaam van de inhoud op de Walkman gewijzigd.
    • U hebt de locatie van de inhoud op de Walkman gewijzigd.
  • Als u het geheugen van de Walkman in Windows Verkenner of MacFinder hebt geformatteerd, formatteert u het geheugen met behulp van het menu op de Walkman.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.