Voorbereiden van muziekinhoud

Voordat u muziekinhoud overzet naar de Walkman, moet u de inhoud voorbereiden.

Deze sectie bevat instructies voor de volgende bewerkingen.

 • Importeren van de inhoud van een audio-cd naar Music Center for PC.
 • Importeren van inhoud die is opgeslagen op een computer naar Music Center for PC.
 • Het importeren van inhoud die is opgeslagen op een extern media-apparaat naar een computer.
 • Inhoud aanschaffen bij online muziekservices.

De onderstaande instructies zijn voor bewerkingen met behulp van Music Center for PC. Music Center for PC is de aanbevolen toepassing voor de Walkman. Installeer Music Center for PC op voorhand.

Opmerking

 • Geïmporteerde nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van het auteursrecht vereist.
 • Als u een Mac-computer gebruikt, gebruikt u Content Transfer.

Inhoud importeren van een audio-cd naar Music Center for PC

 1. Gebruik een computer waarop Music Center for PC is geïnstalleerd.

 2. Start Music Center for PC.

 3. Plaats een audio-cd in het cd-station van uw computer.

  De inhoud op de audio-cd wordt weergegeven op het Music Center for PC-scherm.

  U kunt de instelling voor de indeling voor het importeren van cd's desgewenst wijzigen.

  • Voor een hogere geluidskwaliteit: FLAC
  • Voor normale geluidskwaliteit: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

 4. Importeer het materiaal op de audio-cd naar Music Center for PC.

Zie voor meer informatie over de procedure [Gebruiksaanwijzing] op de supportwebsite Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Hint

 • U kunt ook iTunes in plaats van Music Center for PC gebruiken om audio-cd's te importeren.

Materiaal dat is opgeslagen op een computer, importeren naar Music Center for PC

 1. Gebruik een computer waarop Music Center for PC is geïnstalleerd.

 2. Start Music Center for PC.

 3. Vanuit het linkerdeelvenster op het scherm Music Center for PC selecteert u het menu voor het importeren van materiaal van een computer.

  U kunt een map opgeven voor het materiaal dat u wilt importeren.

 4. Begin met het importeren van de inhoud.

Zie voor meer informatie over de procedure [Gebruiksaanwijzing] op de supportwebsite Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Het importeren van inhoud die is opgeslagen op een extern media-apparaat naar een computer.

Gebruik een extern media-apparaat dat muziekinhoud bevat.

De volgende instructies gelden voor Windows Verkenner. Als u een Mac-computer gebruikt, gebruikt u Finder.

 1. Sluit het externe media-apparaat aan op een computer.

 2. Open het externe media-apparaat in Windows Verkenner.

 3. Open de map [Muziek] van de computer in Windows Verkenner.

 4. Sleep de mappen en bestanden vanaf het externe media-apparaat naar de map [Muziek] op de computer.

Inhoud aanschaffen bij online muziekservices.

U kunt muziekinhoud van online muziekservices kopen.

Raadpleeg de handleiding van de service voor de provider die u gebruikt. Elke serviceprovider heeft verschillende procedures voor het downloaden, compatibele bestandsindelingen en betalingsmethoden. Houd er rekening mee dat de provider ervoor kan kiezen de service zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.