Opmerkingen over de ingebouwde batterij

Raak de oplaadbare batterij niet met uw blote handen aan als de batterij lekt. De batterijvloeistof kan leiden tot brandwonden of blindheid. Als de vloeistof in aanraking met uw lichaam of kleding komt, dient u de vloeistof onmiddellijk met schoon water af te wassen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.