Het aanpassen van de geluidskwaliteitinstellingen

De Walkman heeft verschillende instellingen voor het aanpassen van de geluidskwaliteit.

Vanuit het menu [Settings]

Tik op het afspeelscherm op en vervolgens op [Settings].

U kunt de volgende geluidsinstellingen instellen in het menu dat wordt vermeld onder [Sound].

Direct Source (Direct)

Deze instelling geeft de oorspronkelijke geluidskwaliteit van het bestand rechtstreeks weer zonder geluidseffecten toe te passen.

Saved Sound Settings

  • Save Current Settings:
    U kunt aangepaste geluidskwaliteitinstellingen opslaan als uw eigen voorinstellingen voor geluid.
  • Saved Sound Settings 1/2/3:
    U kunt vooraf ingestelde geluidskwaliteitsinstellingen ophalen.

Vanuit het menu [Settings] – [Sound Settings]

Tik in de volgende volgorde op de menu-items op het afspeelscherm.

– [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

U kunt ook de volgende instellingen in de schermen voor geluidskwaliteitinstellingen aanpassen.

Equalizer/Tone Control

U kunt de instellingen van de equalizer en toonregeling vanuit hun respectievelijke schermen aanpassen.

Op het scherm van de equalizer tikt u op [Adjust] om de instelling aan te passen. Draai op het scherm van de toonregeling aan de knoppen om de instellingen aan te passen.

Tik op om [Equalizer] of [Tone Control] te selecteren. De geselecteerde instelling wordt van kracht.

DSEE HX

Deze functie verbetert de geluidskwaliteit van audiobestanden. De geluidskwaliteit wordt vrijwel gelijk aan die van Hoge-Resolutie Audio. De functie reproduceert het geluid met heldere hoge tonen dat vaak verloren gaat.

Selecteer een type geluid op basis van het geluid van de bron.

DC Phase Linearizer

Deze functie past faseverschuivingen in de lage frequenties aan om de audiokenmerken van analoge versterkers te reproduceren.

Selecteer een type geluid voor deze instelling.

Dynamic Normalizer

U kunt het volumeverschil tussen nummers matigen om verschillen in volumeniveau te minimaliseren.

Vinyl Processor

Deze functie geeft een vol geluid dat in de buurt komt van het afspelen van een vinyl grammofoonplaat op een draaitafel. Er zijn verschillende soorten effecten beschikbaar.

Opmerking

  • Als er een actieve Bluetooth-verbinding is, zijn de geluidskwaliteitinstellingen ongeldig. (Alleen Bluetooth-verzendmodus)
  • U kunt [Sound Settings] in de volgende gevallen niet aanpassen.

    • Als [Direct Source (Direct)] is ingesteld op [On].

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.