De computer herkent de microSD-kaart in de Walkman niet.

Koppel de Walkman los van de computer en probeer dan de volgende maatregelen te nemen.

De computer herkent de microSD-kaart in de volgende gevallen niet.

  • De microSD-kaart is niet stevig genoeg geplaatst.
  • U hebt de microSD-kaart geplaatst nadat u de Walkman op de computer hebt aangesloten.
  1. Selecteer [Mount/Unmount SD Card] op de Walkman.

    Tik op de menu-items in de volgende volgorde.

    – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Mount/Unmount SD Card].

  2. Verwijder de microSD-kaart uit de Walkman. Plaats vervolgens de microSD-kaart opnieuw stevig.

  3. Sluit de Walkman op de computer aan.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.