Opmerkingen over de software

 • Het auteursrecht verbiedt de volgende handelingen zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.

  • Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van de software of de handleiding.
  • Het uitlenen van de software
 • In geen geval zal Sonyaansprakelijk worden gesteld voor een of meer van de volgende incidenten die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de meegeleverde software.

  • Financiële schade
  • Winstderving
  • Claims van derden
 • De bijgeleverde software kan niet worden gebruikt met apparaten waarvoor deze is niet bedoeld.
 • Houd er rekening mee dat de softwarespecificaties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd voor verbetering van de kwaliteit.
 • In de uitleg van deze handleiding wordt verondersteld dat u bekend bent met de basisbewerkingen op een computer.
 • Voor meer informatie over het gebruik van computers en besturingssysteem raadpleegt u de betreffende handleidingen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.