Een microSD-kaart formatteren

U kunt een microSD-kaart op de Walkman formatteren.

Wanneer u de microSD-kaart formatteert, worden alle op de kaart opgeslagen gegevens verwijderd. Maak van tevoren een reservekopie. Let goed op dat u geen belangrijke gegevens verwijdert.

  1. Tik op het bibliotheekscherm in de volgende volgorde op de menu-items.
    – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].
    Volg de instructies op het scherm. Zorg ervoor dat u zorgvuldig de berichten bevestigt.

Opmerking

  • Formatteer de microSD-kaart op de Walkman. Anders worden sommige functies van de Walkman beperkt.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.