Tekstgegevens met behulp van een computer toevoegen

U kunt tekst invoeren in een tekstbestand (een LRC-bestand). Nadat u teksten in nummers hebt ingevoerd, brengt u de nummers over naar de Walkman.

Teksten maken in een tekstbestand (LRC-bestand)

 1. Open de [Kladblok] in Accessoires in Windows.

 2. Voer de tekstgegevens in [Kladblok] in.

 3. Speel de track af en voer de tijd in om elke regel tekst weer te geven.

  • U kunt de tijdinformatie aan de linkerkant van elke tekstregel invoeren in de volgende indeling.
   Minuten: seconden: honderdsten van een seconde (*1)
  • De tijdinformatie moet in chronologische volgorde worden opgegeven.
  • U kunt seconden en honderdsten van een seconde scheiden door een punt in plaats van een dubbele punt te gebruiken.

  *1 U kunt honderdsten van een seconde weglaten.

 4. Sla het bestand op.

  • Selecteer [UTF-8] als de tekencodering.
  • Stel het bestand in met dezelfde naam als het audiobestand.
  • Stel [.lrc] in als de extensie.
  • De maximale grootte voor bestanden is 512 KB.
  • Als een tekstregel niet op het scherm past, loopt deze terug.
  • Het aantal regels tekst dat tegelijk kan worden weergegeven, is afhankelijk van het Walkman-model.
  • CR-, CRLF- en LF-regeleinden worden allemaal herkend.
  • Lege tekstregels worden overgeslagen.
 5. Sluit uw Walkman aan op de computer via USB.

 6. Open de map [WALKMAN] aan de hand van een van de volgende procedures.

  • Windows 10:
   Open [Verkenner] vanuit het menu [Start]. Selecteer [WALKMAN] in het linkerdeelvenster.
  • Windows 8.1:
   Open [Verkenner] vanuit het [Bureaublad]. Selecteer [WALKMAN] in de lijst onder [Deze pc].
  • Windows 7 of eerdere versies:
   Selecteer [Start], [Computer] en vervolgens [WALKMAN].

  U kunt ook inhoud overbrengen naar een microSD-kaart.

  Selecteer de map met de naam van de microSD-kaart in plaats van [WALKMAN].

 7. Maak een nieuwe map in de map [MUSIC] onder [WALKMAN]. Vervolgens sleept u zowel het nummer als het LRC-bestand naar de nieuwe map om ze over te zetten.

Hint

 • Het volgende aantal tekens wordt aanbevolen als u teksten op de Walkman weergeeft.
  • Tekens van één byte (bijvoorbeeld alfanumerieke tekens): 40 tekens per regel.
  • Tekens van 2 bytes (bijvoorbeeld Chinese tekens): 20 tekens per regel.
 • Voor het beheer van LRC-bestanden met Music Center for PC slaat u de LRC-bestanden op in dezelfde map als de muziekbestanden. De LRC-bestanden worden overgebracht naar de Walkman wanneer de muziekbestanden worden overgebracht.
 • Op een Mac-computer kunt u teksten maken met "TextEdit" en andere teksteditors. Volg dezelfde procedure als hierboven om de songteksten of tijdgegevens in te voeren in de instelling "Platte tekst".

Informatie over auteursrechten

Wanneer u LRC-bestanden maakt met auteursrechtelijk beschermd materiaal dat door anderen is gemaakt, zijn de LRC-bestanden uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Voor ander gebruik van LRC-bestanden is toestemming van de houders van het auteursrecht vereist.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.