Opmerkingen over het omgaan met uw Walkman

Lees de onderstaande opmerkingen en volg de instructies om de Walkman veilig te gebruiken.

 • Neem contact op met een arts als u gewond bent geraakt of brandwonden hebt opgelopen door het gebruik van het product.
 • Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony dealer of het dichtstbijzijnde Sony Service Center als de Walkman niet correct functioneert.
 • Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Anders kan dit leiden tot een explosie, brand, elektrische schokken, brandwonden of letsel.
  • Stel uw Walkman niet bloot aan vuur.
  • Zorg dat er geen metalen voorwerpen in de Walkman komen.
  • Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de aansluitpunten van uw Walkman met metalen voorwerpen.
  • Haal uw Walkman niet uit elkaar en breng geen wijzigingen in het apparaat aan.
  • Gebruik de Walkman niet wanneer u bliksem ziet of donder hoort.
  • Gebruik de Walkman niet als deze een onprettige reactie op uw huid veroorzaakt.
 • Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Anders kunt u de behuizing beschadigen of kan de Walkman storingen vertonen.
  • Leg de Walkman niet in direct zonlicht.
  • Leg de Walkman niet op locaties waar de temperatuur extreem hoog is.
  • Laat de Walkman niet in direct zonlicht liggen. Laat de Walkman niet in een auto liggen met alle vensters gesloten, vooral niet in de zomer.

  • Leg de Walkman niet op locaties waar deze wordt blootgesteld aan trillingen.
  • Laat de Walkman niet van grote hoogten vallen.
  • Oefen niet te veel kracht of een schok uit op de Walkman.
  • Leg de Walkman niet op locaties waar magnetisatie aanwezig is. Leg de Walkman bijvoorbeeld niet in de buurt van een magneet, luidsprekers of een tv.
  • Schakel de Walkman niet in direct nadat u deze van een koude omgeving naar een warme omgeving hebt verplaatst.
  • Gebruik de Walkman niet in vochtige plaatsen, zoals in een badkamer of sauna.
  • Plaats uw Walkman niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
  • Ga niet zitten wanneer de Walkman in uw binnenzak zit.

  • Gebruik de Walkman niet op locaties waar deze wordt blootgesteld aan veel stof.
  • Wanneer u de Walkman in een tas steekt, zorg dan dat de tas nergens tegenaan stoot. Voorkom in het bijzonder dat de Walkman in een tas wordt gestoken met het hoofd- of oortelefoonsnoer rond de Walkman gewikkeld.

 • De Walkman is niet waterdicht of stofdicht. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Anders zal de Walkmanwellicht niet meer functioneren vanwege kortgesloten terminals of gecorrodeerd metaal.
  • Laat de Walkman niet in het water vallen.
  • Gebruik uw Walkman niet in vochtige locaties of bij nat weer zoals regen of sneeuw.
  • Plaats de Walkman niet tegen uw lichaam of kleding wanneer u transpireert.
  • Raak de Walkman niet met natte handen aan.

 • Voldoe aan de aankondigingen met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten wanneer u in een vliegtuig bent.
 • Warmte kan zich ophopen in de Walkman in de volgende situaties, maar dit is geen storing. Wees echter voorzichtig omdat er een risico op lagetemperatuurbrandwonden bestaat.
  • Terwijl de batterij wordt opgeladen.
  • Terwijl de Walkman voor een lange tijd wordt afgespeeld.
 • Oefen niet te veel kracht uit op het schermoppervlak. Te veel kracht kan de volgende problemen veroorzaken.
  • Vervormde kleuren of helderheid.
  • Een storing van het scherm.
  • Letsel van een gebarsten scherm.
 • Het scherm van de Walkman is gemaakt van glas. Het glas kan scheuren als u de Walkman op een harde ondergrond laat vallen of als u veel druk op het scherm uitoefent. Wees voorzichtig wanneer u omgaat met de Walkman. Als het glas gescheurd of gebarsten is, mag u de Walkman niet gebruiken en het beschadigde onderdeel niet aanraken. Anders kunt u gewond raken.
 • Houd rekening met het volgende wanneer u een riempje gebruikt.
  • Het riempje kan aan objecten in uw omgeving blijven haken. Wees voorzichtig om het risico van verwurging te voorkomen.
  • Zorg dat de Walkman niet heen en weer slingert terwijl u het riempje vasthoudt. U kunt iemand raken met de Walkman.
  • Gebruik de meegeleverde polsband.
 • Inhoud die u opneemt is alleen voor persoonlijk gebruik. Onder de auteurswet mag de inhoud niet worden gebruikt zonder de toestemming van de houder van het auteursrecht.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.