De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone

Als de Walkman en een smartphone eerder aan elkaar gekoppeld zijn geweest, staat de smartphone geregistreerd in de Walkman. U kunt de Walkman eenvoudig met de smartphone verbinden.

 1. Tik op het bibliotheekscherm van de Walkman op .
 2. Bevestig het bericht en tik op [OK].
  De Walkman schakelt over naar de Bluetooth-ontvangerfunctie.
 3. Selecteer op het scherm van de smartphone de naam van de Walkman uit de lijst met gekoppelde apparaten.
  De Walkman wordt mogelijk automatisch met de smartphone verbonden, afhankelijk van de smartphone.
 4. Een nummer afspelen op de smartphone.

Uitschakelen van de Bluetooth-ontvangerfunctie

Tik op in de linkerbovenhoek van het Bluetooth-ontvangerscherm. Tik vervolgens op [OK] wanneer er een bericht wordt weergegeven. De Walkman keert terug naar de muziekafspeelfunctie.

De informatie voor een smartphone controleren

Voer de volgende bewerkingen uit op het Bluetooth-ontvangerscherm.

 1. Tik op de menu-items in de volgende volgorde.

  – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

 2. Tik op naast de naam van de smartphone waarvan u de informatie wilt controleren. Selecteer vervolgens [Device Information].

De registratie van een smartphone wissen

Voer de volgende bewerkingen uit op het Bluetooth-ontvangerscherm. U kunt de registratie van een smartphone van de Walkman wissen.

 1. Tik op de menu-items in de volgende volgorde.

  – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

 2. Tik op naast de naam van de smartphone waarvan u de registratie wilt wissen. Selecteer vervolgens [Delete Device].

 3. Volg de instructies op het scherm.


Hint

 • U kunt luisteren naar het afspelen op een smartphone met de geluidskwaliteitinstellingen op de Walkman.
 • Als u verbinding maakt met een USB-oplader (niet bijgeleverd), wordt de Walkman opgeladen met behoud van de Bluetooth-verbinding.
 • Als dezelfde smartphone meerdere keren wordt weergegeven, controleert u het BD-adres van de smartphone onder [Device Information]. Raadpleeg voor meer informatie over het BD-adres de handleiding van de smartphone.
 • Als de smartphone de NFC-functie ondersteunt, kunnen de Walkman en de smartphone worden gekoppeld en verbonden door ze tegen elkaar aan te tikken.
 • De Walkman blijft met de smartphone verbonden totdat u de Bluetooth-ontvangerfunctie uitschakelt. Als u de batterij wilt sparen, schakelt u de Bluetooth-ontvangerfunctie uit of beëindigt u de Bluetooth-verbinding met de smartphone.
 • Als het volume laag is en u ruis hoort terwijl u de Bluetooth-ontvangerfunctie gebruikt, probeert u het volgende. Zet eerst op de smartphone het volume omhoog naar maximaal. Pas vervolgens het volume op de Walkman aan.

Opmerking

 • De levensduur van de batterij wordt aanzienlijk korter als de Bluetooth-ontvangerfunctie actief is.
 • U kunt de Bluetooth-ontvangerfunctie niet gebruiken terwijl een of meer van de volgende functies actief is. Schakel de functie uit en schakel over naar de Bluetooth-ontvangerfunctie.
  • USB-DAC-functie
 • Als het geluid wordt onderbroken of overslaat tijdens een Bluetooth-verbinding, probeert u het volgende.

  • Plaats de Walkman en de smartphone dichter bij elkaar.
  • Selecteer [Connection Preferred] door te tikken op de volgende menu-items.
   – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
   Verbreek vervolgens de Bluetooth-verbinding en maak opnieuw verbinding met de smartphone om de nieuwe instelling toe te passen.
 • Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken in de volgende gevallen:

  • De batterij van de Walkman is leeg.
  • De Walkman wordt uitgeschakeld.
 • Als u een inkomend gesprek op de smartphone ontvangt terwijl de Bluetooth-ontvangerfunctie actief is, wordt de stem van de beller vanuit de smartphone weergegeven. U hoort mogelijk de beltoon, afhankelijk van de specificaties van de smartphone.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.