De Walkman opnieuw opstarten

Start de Walkman opnieuw op als de werking ervan instabiel wordt of de Walkman vastloopt.

Opnieuw opstarten zal de gegevens en koppelingsgegevens niet verwijderen.

Voer echter de volgende handelingen uit voordat u de Walkman opnieuw opstart.

Anders kunnen de gegevens op de Walkman worden beschadigd.

  • Koppel de Walkman los van de computer.
  • Stop het afspelen.

  1. Houd de knop () 8 seconden ingedrukt tot de Walkman opnieuw is opgestart.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.