De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppelde smartphone

U kunt de Walkman gebruiken om naar muziek van een smartphone te luisteren via een Bluetooth-verbinding (Bluetooth-ontvangerfunctie).
Sluit de hoofdtelefoon op de Walkman aan om naar de muziek te luisteren.

Wanneer u een smartphone voor het eerst verbindt, moet u de Walkman en de smartphone bij elkaar registreren. Deze registratie heet "koppelen". Wanneer u de Walkman en de smartphone hebt gekoppeld, kunt u ze in de toekomst eenvoudig met elkaar verbinden.

De volgende instructies zijn een eenvoudige stapsgewijze procedure voor het verbinden van de Walkman en een smartphone.

Verbreek voordat u begint de Bluetooth-verbinding op de smartphone als de Walkman al met een andere smartphone verbonden is.

 1. Stel de smartphone in op de koppelingsmodus.
 2. Tik op het bibliotheekscherm van de Walkman op .
 3. Bevestig het bericht en tik op [OK].
  De Walkman schakelt over naar de Bluetooth-ontvangerfunctie.
 4. Tik op [Add Device (Pairing)].

  De Walkman is klaar om te koppelen.

 5. Selecteer de naam van de Walkman op het scherm van de smartphone.

  Wanneer de Walkman met de smartphone is verbonden, worden de codec () en de naam van de smartphone () weergegeven.

 6. Een nummer afspelen op de smartphone.

Uitschakelen van de Bluetooth-ontvangerfunctie

Tik op in de linkerbovenhoek van het Bluetooth-ontvangerscherm. Tik vervolgens op [OK] wanneer er een bericht wordt weergegeven. De Walkman keert terug naar de muziekafspeelfunctie.


De registratie van een smartphone wissen

Voer de volgende bewerkingen uit op het Bluetooth-ontvangerscherm. U kunt de registratie van een smartphone van de Walkman wissen.

 1. Tik op de menu-items in de volgende volgorde.

  – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

 2. Tik op naast de naam van de smartphone waarvan u de registratie wilt wissen. Selecteer vervolgens [Delete Device].

 3. Volg de instructies op het scherm.


Hint

 • U kunt slechts met één smartphone tegelijk koppelen. Als u met meerdere smartphones wilt koppelen, herhaalt u de procedure in dit onderwerp.
 • U kunt het afspelen van muziek op de smartphone regelen door de afspeelknoppen op de Walkman te bedienen.
 • U kunt luisteren naar het afspelen op een smartphone met de geluidskwaliteitinstellingen op de Walkman.
 • De Walkman blijft met de smartphone verbonden totdat u de Bluetooth-ontvangerfunctie uitschakelt. Als u de batterij wilt sparen, schakelt u de Bluetooth-ontvangerfunctie uit of beëindigt u de Bluetooth-verbinding met de smartphone.
 • Als het volume laag is en u ruis hoort terwijl u de Bluetooth-ontvangerfunctie gebruikt, probeert u het volgende. Zet eerst op de smartphone het volume omhoog naar maximaal. Pas vervolgens het volume op de Walkman aan.

Opmerking

 • In de volgende situaties worden koppelingsgegevens verwijderd. Koppel de apparaten opnieuw.

  • Een of beide apparaten zijn gereset naar de fabrieksinstellingen.
  • Koppelingsgegevens worden verwijderd uit de apparaten, zoals wanneer de apparaten worden gerepareerd.
 • Als koppelingsgegevens voor de smartphone van de Walkman zijn verwijderd, maar de koppelingsgegevens voor de Walkman op de smartphone blijven staan, verwijdert u de informatie van de smartphone. Registreer vervolgens de Walkman en de smartphone weer bij elkaar.
 • De levensduur van de batterij wordt aanzienlijk korter als de Bluetooth-ontvangerfunctie actief is.
 • U kunt de Walkman met een maximum van 7 apparaten koppelen. Als het aantal gekoppelde apparaten het maximum overschrijdt, wordt op de Walkman het oudste aangesloten apparaat verwijderd.
 • Als bij de koppeling een time-out optreedt voordat deze is voltooid, voert u de procedure opnieuw uit vanaf het verbindingsscherm van de Bluetooth-ontvanger.
 • U kunt de Bluetooth-ontvangerfunctie niet gebruiken terwijl een of meer van de volgende functies actief is. Schakel de functie uit en schakel over naar de Bluetooth-ontvangerfunctie.
  • USB-DAC-functie
 • Als het geluid wordt onderbroken of overslaat tijdens een Bluetooth-verbinding, probeert u het volgende.

  • Plaats de Walkman en de smartphone dichter bij elkaar.
  • Selecteer [Connection Preferred] door te tikken op de volgende menu-items.
   – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
   Verbreek vervolgens de Bluetooth-verbinding en maak opnieuw verbinding met de smartphone om de nieuwe instelling toe te passen.
 • Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken in de volgende gevallen:

  • De batterij van de Walkman is leeg.
  • De Walkman wordt uitgeschakeld.
 • Als u een inkomend gesprek op de smartphone ontvangt terwijl de Bluetooth-ontvangerfunctie actief is, wordt de stem van de beller vanuit de smartphone weergegeven. U hoort mogelijk de beltoon, afhankelijk van de specificaties van de smartphone.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.

Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.