Deleting a registered AF Area (Del. Reg. AF Area)

Deletes the focusing frame position that was registered using [AF Area Regist.].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Del. Reg. AF Area].