Deleting a registered AF Area (Del. Regist. AF Area)

Deletes the focusing frame position that was registered using [AF Area Registration].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Del. Regist. AF Area].