Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

 1. Włącz funkcję Siri.

  Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno pozycje [Settings] — [Siri], aby włączyć funkcję Siri.

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

  Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.
 3. Gdy urządzenie iPhone jest podłączone do zestawu nagłownego za pomocą połączenia Bluetooth i jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij przycisk dwa razy w odstępach 0,5 sekundy.

  Siri zostanie aktywowana i zostanie odtworzony dźwięk uruchamiania.

 4. Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

  Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri, włącznie z aplikacjami obsługującymi funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

 5. Aby kontynuować wysyłanie poleceń, naciśnij przycisk , zanim funkcja Siri wyłączy się.

  Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Uwaga

 • Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri” do mikrofonu zestawu nagłownego, nawet jeśli ustawienie [AllowHey Siri”] w telefonie iPhone jest włączone.