Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

 1. Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

 3. Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem.
  1. Wybierz pozycję [Setting] — [Bluetooth].

  2. Dotknij przełącznika [] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth.

 4. Dotknij opcji [WI-SP500].

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.

Uwaga

 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy wyłączyć parowanie na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona.
 • W przypadku usunięcia informacji o parowaniu dla zestawu nagłownego ze smartfona, zestaw nagłowny może przejść w tryb parowania po jego włączeniu.