Nie można przeprowadzić parowania.

  • Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
  • W przypadku pierwszego włączania zestawu nagłownego po zakupie, inicjacji lub naprawie automatycznie włączany jest tryb parowania. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie nagłownym przez ponad 7 sekund w celu włączenia trybu parowania.
  • W przypadku ponownego parowania zestawu nagłownego po jego inicjacji lub naprawie informacje o sparowaniu ze zestawem nagłownym zapisane na urządzeniu iPhone lub innym urządzeniu mogą uniemożliwić ich sparowanie (iPhone itd.). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.