Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Odłącz kabel micro-USB, wyłącz zestaw nagłowny, następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski i przycisk - przez ponad 7 sekund.

Wskaźnik (w kolorze niebieskim) mignie 4 razy ( ), a następnie zostaną przywrócone fabryczne wartości ustawień, takie jak poziom głośności. Operacja ta resetuje ustawienie głośności itp. oraz usuwa wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia Bluetooth, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.