Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Przy pierwszym użyciu funkcji Bluetooth trzeba zarejestrować oba urządzenia, aby umożliwić nawiązanie połączenia. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana rejestracją urządzenia (parowaniem).

Jeśli urządzenie do podłączenia nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), wykonaj odpowiednią procedurę rejestrowania (parowania) urządzenia na zestawie nagłownym i urządzeniu.

Jeśli urządzenie obsługuje technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC), możesz po prostu dotknąć, aby wykonać rejestrację (parowanie) urządzenia i nawiązać połączenie Bluetooth.

Podłączanie zestawu nagłownego do zarejestrowanego (sparowanego) urządzenia

Po zarejestrowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne rejestrowanie. Można połączyć się z nim przy użyciu odpowiedniej metody.