Rozłączanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

  1. W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC) ponownie zetknij urządzenie z zestawem nagłownym. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). W przypadku korzystania z urządzenia nieobsługującego technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC) wykonaj odpowiednią procedurę z poziomu urządzenia Bluetooth.

    Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

  2. Wyłącz zestaw nagłowny.

    Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

  • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać rozłączone automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.