Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

  • Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
  • Naładuj akumulator/zresetuj zestaw nagłowny.
    Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator. Zestaw nagłowny jest resetowany automatycznie po rozpoczęciu ładowania.
  • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.

    Operacja ta resetuje ustawienie głośności itp. oraz usuwa wszystkie informacje o parowaniu.

  • Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.