Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

 • Zasięg działania technologii bezprzewodowej Bluetooth wynosi około 10 m. Maksymalny zasięg łączności zależy od przeszkód (ciało ludzkie, przedmioty metalowe, ściany itd.) lub otoczenia elektromagnetycznego.
 • Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć ten zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  • w szpitalu, w pobliżu siedzeń dla osób uprzywilejowanych, w obecności gazów łatwopalnych, na przykład na stacji benzynowej;
  • w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmu przeciwpożarowego.
 • Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
  Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
 • Z uwagi na cechy charakterystyczne technologii bezprzewodowej, dźwięk odtwarzany przez ten zestaw nagłowny jest opóźniony w stosunku do dźwięku i muzyki odtwarzanych na urządzeniu nadającym. W związku z tym dźwięk może być opóźniony względem obrazu podczas oglądania filmu lub grania w grę.
 • Niniejszy zestaw nagłowny obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem Bluetooth, co pozwala zapewnić bezpieczne połączenie podczas korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth, jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w przypadku niektórych ustawień. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth.
 • Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji podczas komunikacji Bluetooth.
 • Nie ma gwarancji połączenia ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  • Urządzenie obsługujące funkcję Bluetooth musi być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione.
  • Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z wyżej wymienionym standardem Bluetooth, niektóre urządzenia mogą nie zostać połączone lub mogą pracować nieprawidłowo ze względu na funkcje lub dane techniczne tego urządzenia.
  • Podczas rozmowy telefonicznej w trybie głośnomówiącym mogą wystąpić zakłócenia w zależności od urządzenia lub otoczenia komunikacyjnego.
 • W zależności od urządzenia, które ma być połączone, rozpoczęcie komunikacji może trochę potrwać.
 • Zestaw nagłowny nie obsługuje połączeń wielopunktowych.
  Jeżeli zestaw nagłowny obsługuje funkcję połączeń wielopunktowych, zestaw nagłowny można podłączyć do odtwarzacza muzyki (profil A2DP, Walkman itp.) i telefonu (smartfon z profilem HFP lub HSP itp.) w tym samym czasie, co pozwala słuchać muzyki w trakcie oczekiwana na połączenie przychodzące lub w czasie nawiązywania połączenia.

Informacje na temat ładunków elektrostatycznych

 • Ładunki elektrostatyczne zgromadzone na powierzchni ciała mogą powodować mrowienie w uszach. Aby zminimalizować ten efekt, należy nosić ubrania z naturalnych materiałów.

Inne

 • Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w miejscu narażonym na działanie wilgoci, pyłu, sadzy, pary, bezpośrednich promieni słonecznych lub w samochodzie.
 • Komunikacja Bluetooth z telefonami komórkowymi może nie działać w zależności od warunków propagacji fal radiowych lub miejsca użytkowania urządzenia.
 • Duża głośność może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać urządzenia podczas jazdy samochodem lub rowerem.
 • Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na przejazdach kolejowych, peronach stacji kolejowych i budowach.
 • Końcówki douszne należy utrzymywać w czystości. Końcówki douszne należy myć roztworem łagodnego detergentu.
 • Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy.
 • Zestaw nagłowny należy czyścić miękką i suchą ściereczką.
 • Nie narażać zestawu nagłownego na działanie wody. Pamiętać o stosowaniu poniższych środków ostrożności.
  • Uważać, aby nie upuścić zestawu nagłownego do zlewu lub innego pojemnika wypełnionego wodą.
  • Nie używać zestawu nagłownego w wilgotnych miejscach ani w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak deszcz lub śnieg.
 • W razie odczuwania dyskomfortu po użyciu zestawu nagłownego, należy natychmiast zaprzestać użytkowania zestawu nagłownego.
 • Przechowywać zestaw nagłowny w miejscu niedostępnym dla dzieci ze względu na możliwość połknięcia przez nie małych części, takich jak końcówki douszne.
 • W razie pytań lub problemów dotyczących zestawu nagłownego, które nie są omówione w tej instrukcji, należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.