Zestaw nagłowny nie jest rozpoznawany przez komputer.

  • Kabla micro-USB nie podłączono prawidłowo do portu USB komputera.
  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
  • Może występować problem z portem USB komputera, do którego podłączono kabel. Podłącz kabel do innego portu USB, o ile jest dostępny.
  • W innych przypadkach niż podane powyżej spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.