Informacje na temat wodoodporności zestawu nagłownego

Wodoodporność zestawu nagłownego

  • Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX4 1) IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (Kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Urządzenia nie można jednak używać w wodzie. Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do urządzenia, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. (Osłona portu micro-USB musi być prawidłowo zamknięta).
    Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo urządzenia.

1)IPX4 (stopień ochrony przed bryzgami wody): ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.

Ciecze, do których odnosi się charakterystyka wodoodporności

Dopuszczalne: zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne: ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu nagłownego jest oparta na pomiarach firmy Sony wykonanych w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez klienta nie są objęte gwarancją.

Aby zachować wodoodporność

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu nagłownego.

  • Pokrywa portu micro-USB musi być zamknięta, aby zachować wodoodporność. Upewnij się, że pokrywa portu micro-USB jest prawidłowo zamknięta podczas korzystania z zestawu nagłownego. Jeżeli pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta z powodu obecności ciała obcego lub szczeliny, wodoodporność nie jest zapewniona, co może prowadzić do nieprawidłowego działania w wyniku przedostania się wody.
  • Nie pryskać na końcówki słuchawek, ponieważ może to obniżyć wodoodporność.
  • Nie należy umieszczać słuchawek w wodzie ani używać ich w miejscu o dużej wilgotności, takim jak łazienka.
  • Krople wody na słuchawkach należy wycierać miękką suchą ścierką itp. Krople wody na otworze wkładki dousznej mogą zmniejszyć siłę głosu lub spowodować jego utratę. W takim przypadku należy zdjąć wkładki douszne, skierować kanał dźwiękowy do dołu i potrząsnąć kilka razy, aby usunąć krople wody.

  • Zestaw nagłowny może zamarznąć, jeżeli krople wody pozostawi się na zestawie nagłownym umieszczonym w zimnym miejscu. Po użyciu należy pamiętać o usunięciu kropli wody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie.
  • Zestaw nagłowny może pęknąć lub ulec zniekształceniu w wyniku długotrwałego użytkowania. Jeżeli istnieją pęknięcia lub zniekształcenia, należy zaprzestać używania zestawu nagłownego lub skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.