Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

: świeci na niebiesko / : świeci na czerwono / - : nie świeci się


Włączanie

- (miga dwa razy)

Wyłączanie

(świeci przez około dwie sekundy)

Wskazanie stanu funkcji Bluetooth

 • Tryb parowania

 • Niepodłączony
  - - - - - - (co około sekundę)
 • Procedura podłączania zakończyła się
  (miga szybko przez około pięć sekund)
 • Podłączony
  - - - (w odstępie około pięciu sekund) - - -
 • Rozmowa przychodząca

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

 • Naładowany
  - - - -
 • Średnio naładowany
  - -
 • Niski (wymagane naładowanie)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora”.

Ładowanie

 • Podczas ładowania

Inne

 • Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Wskazówka

 • Przy niskim poziomie naładowania akumulatora wskaźnik zmienia kolor z niebieskiego na czerwony, z wyjątkiem trybu parowania.