Odłączanie smartfona jednym dotknięciem (NFC)

Zestaw nagłowny można odłączyć od smartfona stykając te urządzenia ze sobą.

  1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
  2. Zetknij zestaw nagłowny ze smartfonem.

    Zetknij oznaczenie Nna zestawie nagłownym ze smartfonem. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

Uwaga

  • Jeśli po odłączeniu zestawu nagłownego od smartfona nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu około 5 minut, zestaw nagłowny automatycznie się wyłączy. Aby wyłączyć zestaw nagłowny przed upływem tego czasu, wystarczy przez około 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk . Usłyszysz wskazówkę głosową „Power off” (Zasilanie wyłączone), wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie i zestaw nagłowny wyłączy się.