Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i korzystać z podstawowych funkcji zdalnego sterowania urządzeniem Bluetooth za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

 1. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.
 2. Załóż zestaw nagłowny.

  Załóż zestaw nagłowny, umieszczając słuchawkę oznaczoną na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną na prawym uchu. Słuchawka zestawu nagłownego ma wyczuwalną wypukłość.

  A: wyczuwalna wypukłość

  Włóż słuchawkę do ucha ukośnie i zamocuj pałąk ułatwiający mocowanie we wklęśnięciu ucha w następujący sposób.

  Dopasuj ustawienie zestawu nagłownego do uszu.

 3. Włącz odtwarzanie muzyki lub nagrania wideo z poziomu urządzenia Bluetooth.
  Wyreguluj głośność na urządzeniu Bluetooth.
 4. Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- na zestawie nagłownym.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki itp. z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia Bluetooth.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki — i odwrotnie.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.