Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 8/Windows 8.1)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Aby sprawdzić, czy adapter Bluetooth jest wbudowany, a także uzyskać informacje dotyczące jego włączania, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Wybudź komputer z trybu uśpienia.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź na komputerze, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, przejdź do punktu 3.

  Jeśli komputer nawiązał połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth, rozłącz to urządzenie i przejdź do następnego punktu.

 3. Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Wybierz [Desktop] na ekranie startowym.
  2. Umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu (jeśli używasz panelu dotykowego, przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu), a następnie wybierz opcję [Settings] na pasku funkcji.

  3. Wybierz opcję [Control Panel] na pasku funkcji [Settings].
  4. Wybierz opcję [Hardware and Sound], a następnie [Devices and Printers].

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WI-SP500].

   Jeśli pozycja [WI-SP500] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i wybierz opcję [Show Disabled Devices].

  6. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

 • Jeżeli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, upewnij się, że funkcja, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP), jest dostępna w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy wyłączyć parowanie na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • W przypadku usunięcia informacji o parowaniu dla zestawu nagłownego z komputera, zestaw nagłowny może przejść w tryb parowania po jego włączeniu.