Połączenie jednym dotknięciem (NFC) nie działa

  • Sprawdź, czy włączono funkcję NFC na smartfonie.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
  • Czułość odbioru sygnału NFC zależy od smartfona. Jeżeli połączenie nie działa, podłącz/rozłącz je za pomocą smartfona.
  • Nawiązanie połączenia jednym dotknięciem (NFC) jest niemożliwe w trakcie ładowania akumulatora, ponieważ nie można wówczas włączyć zestawu nagłownego. Najpierw zakończ procedurę ładowania, a dopiero potem przystąp do nawiązywania połączenia jednym dotknięciem (NFC).