Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

 1. Ustawienie asystenta i poleceń głosowych w Google app.

  Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] — [Apps], następnie wybierz ikonę z kółkiem zębatym w prawym górnym rogu ekranu.
  Następnie wybierz [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App] i ustaw [Assist App] na Google app.

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

  Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.

  Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

  W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij dwa razy przycisk co 0,5 sekundy, aby aktywować Google app.

  Google app zostanie aktywowana i zostanie odtworzony dźwięk uruchamiania.

 4. Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

  Szczegółowe informacje dotyczące Google app, włącznie z aplikacjami obsługującymi Google app, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

  Kiedy funkcja Google app jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Google app wyłączy się.

Uwaga

 • Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google” do mikrofonu zestawu nagłownego, nawet jeśli ustawienie [Ok Google] smartfona z systemem Android jest włączone.