Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Po włączeniu zestawu nagłownego wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga dwa razy, a następnie zaczyna migać wskaźnik (w kolorze czerwonym).

Wskaźnik (czerwony) miga i informuje o pozostałym czasie ładowania w następujący sposób.

3 mignięcia - - - - : wysoki

2 mignięcia - - : średni

1 mignięcie : niski (wymaga naładowania) „Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora)

*Wskazówka głosowa sygnalizuje tylko niski poziom naładowania.

Gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany

Wskaźnik świeci na czerwono. W momencie rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset” (Naładuj zestaw nagłowny) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch (system iOS) obsługującego profil HFP (Hands-free Profile), urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu na swoim ekranie.

Urządzenia

iPhone lub iPod touch, który obsługuje HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 lub nowszy)

iOS 10.2 lub nowszy

iOS 7.0 lub nowszy

iOS 5.X/6.X

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

B: 100% do 70%

C: 70% do 50%

D: 50% do 20%

E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)