Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

 1. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

 2. Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

Uwaga

 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy wyłączyć parowanie na urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.
 • W przypadku usunięcia informacji o parowaniu dla zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, zestaw nagłowny może przejść w tryb parowania po jego włączeniu.