Naar de audio luisteren van een gekoppelde tv

U kunt de luidspreker aan/uit zetten, het volume regelen en de geluidsweergave tijdelijk uitschakelen of dempen met de afstandsbediening van de tv wanneer de tv draadloos is verbonden met de luidspreker.

  1. Zet de tv aan met de afstandsbediening van de tv.

    De luidspreker wordt ook ingeschakeld door de koppeling met de tv en de audio van de tv wordt weergegeven door de luidspreker.

  2. Selecteer het programma of de signaalbron van het apparaat met de afstandsbediening van de tv.

    De audio die hoort bij het beeld dat wordt weergegeven op het scherm van de tv wordt weergegeven door de luidspreker.

  3. Regel het volume van de luidspreker met de afstandsbediening van de tv.

    Wanneer u op de toets voor het tijdelijk uitschakelen of dempen van de geluidsweergave op de afstandsbediening van de tv drukt, zal de geluidsweergave tijdelijk worden uitgeschakeld.

Hint

  • Wanneer de tv wordt uitgeschakeld, zal de luidspreker ook worden uitgeschakeld door de koppeling met de tv.